تبلیغات
دانش آموز نمونه - دانستنی های جالب ریاضی
تاریخ : دوشنبه 15 دی 1393 | 08:26 ب.ظ | نویسنده : M R
راجر بیکن، فیلسوف انگلیسی در سال 1267 میلادی درخصوص یادگیری ریاضی می گوید: «کسی که این کار را نکند نمی تواند چیزی از بقیه علوم و هر آن چه در این جهان هست بفهمد . . . چیزی که بدتر است این است که کسانی که ریاضیات نمی دانند به جهالت خودشان پی نمی برند و در نتیجه در پی چاره جویی برنمی آیند.»

درادامه دانستنی های جالبی ازریاضی راخدمتتان ارائه می کنیم باشدکه موردپسندتان قرارگیرد.فرمول های ریاضی و واحدهای اندازه گیری

مساحت مربع = یک ضلع × خودش

محیط مربع = یک ضلع × 4

مساحت مستطیل = طول × عرض

محیط مستطیل= (طول + عرض)×2

مساحت مثلث= (قاعده × ارتفاع)÷2

محیط مثلث = مجموع سه ضلع

مساحت ذوزنقه =  (قاعده کوچک + قاعده بزرگ) ×نصف ارتفاع

محیط ذوزنقه = مجموع 4 ضلع

مساحت لوزی=(قطر کوچک× قطر بزرگ) ÷2

محیط لوزی = یک ضلع × 4

مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع

محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2

مساحت دایره = مجذور شعاع × عددپی  (شعاع× شعاع×3/14 )

محیط دایره= قطر×3/14

مساحت کره = مجذورشعاع ×عدد پی × چهار

 حجم کره= شعاع به توان 3 ×عددپی

مساحت بیضی = (نصف قطر کوچک × نصف قطر بزرگ)× 3/14

محیط چند ضلعی منتظم = تعداد اضلاع × یک ضلع

حجم مکعب = مساحت یک وجه × طول یال

حجم مکعب مستطیل = طول × عرض × ارتفاع

حجم مکعب = قاعده × ارتفاع

حجم هرم = مساحت قاعده هرم ×  ارتفاع هرم

حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

مساحت جانبی = محیط قاعده ×  ارتفاع

سطح کل استوانه = مساحت جانبی + سطح دوقاعده

مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی

مساحت کلی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی +  مجموع مساحت دوقاعده

حجم مخروط = مساحت قاعده × ارتفاع

تعاریف هندسی                

شعاع : خطی از مرکز دایره به پیرامون دایره را شعاع می گویند.

(شعاع خطی مستقیم است که مرکز دایره را به نقطه ای از محیط دایره وصل می کند)

شعاع نصف قطر است.

قطر : فاصله مستقیم دو طرف دایره را که از وسط دایره بگذرد را قطر می نامند.

عدد پی : 3/14 = π یکی از معروف ترین ثابت های ریاضی عدد π می باشد.

عدد پی نسبت محیط دایره به قطرش است و تقریبا برابر 3/14 می باشد.

و دقیقتر آن ۳.۱۴۱۵۹

و دقیقترین آن تا 50 رقم اعشاری برابر است با :      

۳.۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۹۸۹۷۹۳۲۳۸۴۶۲۶۴۳۳۸۳۲۷۹۵۰۲۸۸۴۱۹۷۱۶۹۳۹۹۳۷۵۱۰= π

عدد پی (π) عددی گنگ است که رقم هایش تا بی نهایت ادامه دارد.

*برای بدست آوردن مساحت و محیط دایره، کره و بیضی از عدد ثابت پی استفاده می شود.

اعداد


اعداد طبیعی :

اعداد صحیح بزرگتر از صفر را اعداد طبیعی گویند.

N = {1, 2, 3, 4, 5,…..}

اعداد صحیح :

مجموعه اعداد مثبت و منفی صحیح را اعداد صحیح نامند.

Z = {…,-3,-2,-1, 0, 1, 2, 3,…}

اعداد اعشاری :  5/71  و 14/3

اعداد اول

اعداد اول : هر عدد طبیعی بزرگتر از 1 که غیر از خودش و 1 مقسوم علیه دیگری نداشته باشد، عدد اول نامیده می شود.

P = {2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,……}

اعداد مثبت : کلیه اعداد بزرگتر از صفر اعداد مثبت هستند.   5 و 1

اعداد منفی : کلیه اعداد کوچکتر از صفر اعداد منفی هستند.   -6 , -3

اعداد کسری :  ،  ،  ،

هر عدد به صورت  که در آن a , b اعداد صحیح می باشند و b ≠0 باشد یک کسر نامیده می شود.

اعداد گویا : هر عددی که بتوان به صورت کسر نوشت یک عدد گویا است.

اعداد گویا را با Q نمایش می دهند.

هر عدد صحیح یک عدد گویاست.

عدد گنگ : عددی که قابل تبدیل به نسبت دو عدد درست نباشد، عدد گنگ (اصم) است.

اعداد گنگ را با (Q`) نمایش می دهند.

مجموعه اعداد گویا و گنگ را اعداد حقیقی گویند و با (R) نمایش می دهند.

متر

متر = صد سانتیمتر یک متر است.

کیلومتر = 1000 متر یک کیلومتر است.

سانتی متر = 10 میلیمتر یک سانتی متر است.

میلیمتر = یک میلیمتر برابر 1000 میکرون است.

دسی متر = 10 سانتیمتر یک دسی متر است.

دکامتر = 10 متر

هکتو متر = 100 متر

ذرع = 104 سانتیمتر

متر مربع برابر است با مربعی که هر ضلع آن 1 متر باشد.

1 اینچ = 54/2 سانتیمتر

1 فوت = 5/30 سانتی متر

1 یارد = 44/91 سانتی متر

1 مایل = 609/1 کیلومتر

هکتار = 10.000 متر مربع

جریب = 4050 متر  مربع

1 کیلومتر مربع = 100 هکتار
1متر مكعب = 1000 لیتر 
1لیتر= 1000سی سی      
1سی سی= 1سانتیمترمكعب

کیلوگرم

 1 كیلوگرم=1000گرم  

 0/1 كیلوگرم= 100گرم
  0/01 كیلوگرم= 10گرم   
  0/001كیلوگرم= 1 گرم

واحدهای شمارش :


انسانها از گذشته تا کنون برای شمارش اشیاء از اصطلاحات زیر استفاده می کنند :

شتر = نفر

انسان = تن

کشتی و هواپیما = فروند

پرندگان = عدد

خانه ، مغازه = باب

کتاب = جلد

کاغذ = برگ

دسته های کاغذ و مقوا = بند

پارچه و کالاهای تجاری = عدل

پارچه ندوخته = توپ

فشنگ = تیر

عکس = قطعه

اشیاء قابل شمارش(گردو، فندق و ...) = دانه

شیشه و آینه = جام

اسلحه سنگین (توپ و تانک و ....) = عراده

روزنامه و مجله = نسخه

شمع، لامپ (اشیاء نورانی) = شعله

گل و گیاه = دسته

درخت و الوار = اصله

دسته حیوانات = گله

حیوانات وحشی = قلاده

حیوانات اهلی = رأس

کفش = جفت

تلویزیون، رادیو و ... = دستگاه

فیلم، لاستیک(اشیاء مدور) = حلقه

دکمه، قرقره = جین

قالی، پتو = تخته

پارچه های شال و غیره = طاقه

فنجان = دست

اشیاء رشته مانند (کمربند و .........) = رشته

سرعت نور و صدا

سرعت نور در ثانیه = 300000 کیلومتر

مسافت طی شده نور در سال = سال نوری

برای محاسبه فاصله بین ستارگان و کهکشان ها از مقیاس سال نوری استفاده می شود و میزان آن برابر است با مسافتی که نور در طی یک سال طی می کند.

سرعت صوت (صدا) = 300 متر بر ثانیه

اندازه گیری سرعت حرکت وسایل نقلیه

کیلومتر بر ساعت kmh
مایل بر ساعت
نام اعداد
نام اعدادنجومی وتعدادصفری که پشت عددشون هست.خیلی جالبه
تعدادصفر                   نام
6                            میلیون
9                            میلیارد
12                          بیلیون
15                          بیلیارد
18                          تریلیون
21                          تریلیارد
24                         کیزیلیون
27                         کیزیلیارد
30                          سینکلیون
33                          سینکلیارد
36                          سیزیلیون
39                          سیزیلیارد
42                          سیتیلیون
45                          سیتیلیارد
48                          ویتلیون
51                          ویتلیارد
54                          تیفلیون
57                          تیفلیارد
60                          دیشلیون
63                          دیشلیارد

برگرفته از وبلاگ معین رادمرد http://moein1381.mihanblog.com


طبقه بندی: مطالب خواندنی،
برچسب ها: دانستنی ها، ریاضی، فرمول، واحد شمارش، نام اعداد، متر، کیلوگرم،

  • ماه موزیک | راه بلاگ | تک تاز بلاگ